מנעולן יש מקצוע כזה

מנעולן הוא איש המפתח. ללא מנעולן יש דלתות נעולות שהן אבנים ללא הופכין. יש פעמים וזמנים, שבהם רק מנעולן עשוי לפתור את הבעיה, לחלץ – לפעמים תרתי משמע – מצרה. מנעולן הוא בעל מקצוע אשר לא ייתכנו חיים בטוחים ומוגנים בלעדיו. מנעולן ירגיע אתכם כאשר ביתכם נפרץ. הוא בוודאי יפיג את חששותיכם וישקיט אתכם כאשר החשש שלכם מפני פריצה ייהפך, חלילה, לחרדה.

מנעולן ניתן למצוא בכל עיר ולפעמים גם בכל יישוב כגון מנעולן בחולון. בהעדר איש מקצוע המוגדר מנעולן יימצא גם לא פעם מי שאינו נושא אמנם בתואר מנעולן אבל הוא מוכר ומזוהה כ"פורץ" , כלומר – האיש שדווקא אמור לתקן את נזקי המנעול הנפרץ.  לא תמיד ולא בהכרח כל התקנת מנעולים על דלתות מחייבת המשך קשר רצוף עם מנעולן, אבל תמיד טוב שיהיה רשום בפנקס הכתובת שלכם לפחות שם של מנעולן אחד, לעת צרה ( שלא תבוא, שלא תדעו).

עם שכלולן של שיטות הנעילה ותחכומם הגובר של אמצעיה, יש הכרח באיש מקצוע בשטח. מי האיש. מנעולן. מנעולן נותן מענה גם בהעדר נוכחות פיזית במקום שבו מתגלעת, לא אחת, בעיה. מנעולן עשוי לייעץ גם דרך הטלפון, ולא אחת מנעולים יכולים להיפתח והבעיה עשויה להיפתר הודות לייעוצו. מנעולן יודע, שהוא מופקד, מתוקף מקצועו ורגישותו, על תחום, שכאשר צצה בו בעיה, הפתרון האפשרי שלה אינו סובל דיחוי ולו רק בשל אי-יכולתם של אנשים להותיר את דלת ביתם פרוצה ללא מנעולים. כל מנעולן מכיר בוודאי את התחינה ואת השוועה העולה מקולם של אנשים שמזעיקים אותו לביתם, לא אחת באישון ליל. מנעולן שמסרו לעבודתו ולאמנה המקצועית הבלתי כתובה לעולם לא יסרב לפנייה.